مهمان عزیز خوش آمدید
سه شنبه 16 آذر 1400
patch 6.1

آموزش تلنت Warlock Affliction برای بازی World Of Warcraft پچ Cataclysm 4.3.4

آموزش تلنت Warlock

 

آموزش تلنت Rouge Subtlety برای پچ Cataclysm 4.3.4

آموزش تلنت rouge

 

 آموزش تلنت Druid Feral Combat برای World Of Warcraft پچ Cata

تلنت druid

آموزش تلنت DK blood برای بازی World Of Warcraft پچ Cataclysm

آموزش تلنت Death knight

آموزش تلنت Shaman Enhancement یا Attacker برای بازی world of warcraft  پچ Cataclysm

تلنت برای shaman

دانلود MSBTOption یا Mik Scrolling Battle Text برای بازی Wow پچ 4.3.4 (Cataclysm)

دانلود MSBToption addon

دانلود Fishing Buddy Addon برای world of warcraft پچ 4.3.4 (Cataclysm)

دانلود fishing buddy addon

آموزش تلنت Hunter Beast Mastery در بازی World of warcraft

آموزش تلنت Hunter

دانلود MapCoords Addon برای  World Of Warcraft مخصوص پچ 4.3.4

دانلود Mapcoords

دانلود Addon _NPCScan برای World Of Warcraft پچ 4.3.4 (Cataclysm)

دانلود NPCScan